Njals saga, kap. 19. Kálfalækur-bogen. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík, AM 133 fol., 14r. Foto: Handrit.org.

Novellen

Novellen er en kortere, opdigtet fortælling, som regel med et enstrenget handlingsforløb. Fortællingen er bundet op om tre afgørende faser: En igangsættende begivenhed, et vendepunkt og en ofte overraskende slutning. De tre faser behøver ikke nødvendigvis at falde i kronologisk rækkefølge. Det giver mulighed for flashback og flashforward, overraskelse og fortællerrefleksion.

Litterære genrer

En genre er en gruppering af tekster, der har en række fællestræk af udtryksmæssig (sprog), formmæssig (fortælling) og kommunikationsmæssig (relation til læseren) art. Især inden for litterære teksttyper anvendes betegnelsen ’genre’.
Genren er en dynamisk ramme for forfatterens kunstneriske udfoldelse og læserens tilegnelse af teksten.
De litterære hovedgenrer er epik, lyrik og dramatik. Herudover betragtes essayet også som en litterær genre, da det ofte har en kunstnerisk udformning. 

Forløbet er knyttet til en hovedkarakter, der enten i jeg-fortællingens form eller gennem en tredjepersonsfremstilling bringes gennem disse faser. Hovedkarakteren kan være iagttager af eller direkte hovedperson i handlingen.

Novellen er skrevet i prosa, der udspringer af hverdagssproget, men formet af forfatterens stil: Den kan være ordknap og handlingsdrivende som i sagaen, den kan rumme billedskabende beskrivelser, eller den kan alene være knyttet til følelser og tanker hos fortælleren eller hovedkarakteren.

Eksempel

Gunnar Staalesens Banesår er en novelle, formidlet gennem en jeg-fortæller, der først til sidst blotlægger sine hensigter med den begivenhed, der sætter handlingen i gang.

Greb om novellen

I analysen af en novelle vil det være oplagt at være fokuseret på følgende:

  • Fortællingens faser: igangsættende begivenhed – vendepunkt – slutningen
  • Fortællerens position: hvorfra og evt. gennem hvilken person opleves fortællingen
  • Novellens sprog: sproget som virkelighedsskabende: hvad omtales og hvordan omtales det
  • Novellens tema: fortællingens overordnede emne og dens forhold hertil

Noveller på sagatid.dk:
Christian Dorph: Gunnars drøm
Inger Edelfeldt: Förr i tiden i ruinen
Philip Hansen: Holmgang
Louis Jensen: Krimi og Rasstrup og Ringe
Annelise Marstrand-Jørgensen: Himmelland
Elisabet Nemert: Sagornas ö
Dy Plambeck: Skilsmisseskjorten
Christine Roy: Filtengel
Gunnar Staalesen: Banesår
Charlotte Weitze: Gudrun

Skrevet af Henrik Poulsen