Herdla (Herdla) Sund. Foto: Mats Johannesen

Christine Roj: Filtengel

Relaterede antologitekster

Filtengel er en novelle, der er skrevet med udgangspunkt i Egils saga kapitel 57 og 58.

Egil er i Norge for at inddrive arven for sin hustru Asgerd. Hans modstander, Asgerds svoger Bjerg-Ønund, har allieret sig med kong Erik og dronning Gunhild. Egils ven Arenbjørn lover at bistå ham i en retssag.

Egils saga kapitel 57 og 58

Hør introduktion til Egils saga.

Læs de to kapitler igennem og genfortæl indholdet for hinanden.


Kapitel 57

 • Hvilke regler for afgørelse på ting, her Gulatinget ved Sognefjordens udmunding, følges?
 • Gør rede for henholdsvis Egils og Bjerg-Ønunds argumenter for at få tilkendt arven efter Asgerds far.
 • Hvad bliver udfaldet på Gulatinget?
 • Hvilke råd giver Arenbjørn Egil, og på hvilken måde hjælper han ham til flugt?

Find karakteristiske træk på skjaldedigtning i de løsvers, som Egil fremsiger.


Kapital 58

Kapitlet indledes med at redegøre for kampen om kongemagten i Norge mellem kong Harald og hans to sønner Sigurd og Erik finde. Det ender med, at Erik, Egils fjende, erobrer magten og erklærer Egil fredløs i hele Norge. Ved en tilfældighed får Egil dog mulighed for at hævne sig over kongen.

Undersøg Egils angreb på kongesønnen Ragnvald, Bjerg-Ønund og Frode.

 • Hvordan planlægger han angrebet?
 • Hvordan gennemfører han angrebet?
 • Hvordan undslipper han efter angrebet?

Karakteriser Egil gennem hans handlinger. Inddrag betydningen af den nidstang han sætter op, inden han forlader landet.

Christine Roj: Filtengel

Læs novellen igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

 • Hvad er der sket? Hvad sker der?
 • Hvad er jeres umiddelbare oplevelse af teksten: Nævn tre stikord.

Find træk i teksten, der karakteriserer den som en novelle.

 • Marker den igangsættende begivenhed, vendepunktet og slutningen. Hvad karakteriserer de enkelte faser?
 • Hvilken indflydelse har det på oplevelsen og forståelsen, at stoffet skildres gennem en jeg-fortæller?

Temaer og motiver

 • Beskriv forholdet mellem de to søskende Olivia og Laurids. Hvordan taler de sammen, og hvilke forestillinger har de om hinanden?
 • Hvad er årsagen – eller årsagerne – til, at Laurids stikker Olivia ned?
 • Inddrag novellens titel – Filtengel – en tolkning af novellen.

På hvilken måder adapterer novellen stoffet fra de to kapitler i Egils saga

Temalæsning 1

Novellen Filtengel kan indgå i temaet Døden skal have en årsag.

Døden kommer helt af sig selv. Kroppen degenerer og går i stå. Men døden kan også komme før tiden. Hævn, jalousi og mistro kan forårsage drab og tidlig død. I sagaerne dør mange. Det undersøger flere af de litterære bidrag nærmere.

Christian Dorph: Gunnars drøm
Gerdur Kristný: Hjorts død
Christine Roj: Filtengel
Harald Voetmann: Nyfældet dødning
Charlotte Weitze: Gudrun


Temalæsning 2

Novellen Filtengel kan også indgå i temaet Den kriminalistiske fortælling.

En krimi er en fortælling om en forbrydelse, der fremstår som en gåde. Der er mange forbrydelser i sagaerne, og nogle af de litterære bidrag omformer dem til krimier, hvor læseren i den grad holdes hen. Krimien lægger spor ud, for først til sidst at afdække baggrunden for forbrydelsen.

Louis Jensen: Krimi
Christine Roj: Filtengel
Gunnar Staalesen: Banesår