Hjordeholt (Hjarðarholt). Foto: Einar Guðsteinsson

Charlotte Weitze: Gudrun

Relaterede antologitekster

Gudrun er en novelle, der er skrevet med udgangspunkt i trekantsdramaet mellem forsterbrødrene Kjartan og Bolle, der begge begærer Gudrun. Det kan vi læse om Laksdølernes saga, kapitel 24, 39, 42, 43 og 49.

I kapitel 39 flytter Olav, Kjartans far og Bolles farbror ind på gården Hjordeholt, men den forrige ejer, den døde Rap går igen i stalden i den nærliggende skov. I de øvrige kapitler læser vi, hvordan konflikten mellem Kjartan og Bolle spidser til, indtil de bliver dræbt af mennesker, der engang stod dem nær.

  Laksdølernes saga kapitel 24, 39 og 42-43 og 49

  Læs kapitlerne igennem og genfortæl indholdet for hinanden.
  Hør introduktion til Laksdølernes saga.


  Kapitel 24

  • Lav en karakteristik af Olav. Hvilke egenskaber besidder han? Find konkrete eksempler på hans personlighed.
  • Undersøg afsnittet om Rap, Olav og hans huskarl nærmere. Hvorfor går Rap igen? Giver teksten begrundelse herfor? Hvordan nedkæmper Olav gengangeren?
  • Det overordnede tema er ’person og ejendom’. Hvordan kommer det til udtryk?

  Kapitel 39 og 42-43 og 49

  • Gør kort rede for trekantsdramaet mellem Gudrun, Kjartan og Bolle.
  • Find eksempler på sagastil, dvs. måden at fortælle det dramatiske stof på.

  Charlotte Weitze: Gudrun

  Læs novellen igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

  • Hvad er der sket? Hvad sker der?
  • Hvad er jeres umiddelbare oplevelse af teksten: Nævn tre stikord.

  I sagateksten formidles indholdet af en objektiv, scenisk fortæller, der gengiver handlinger og replikker.

  • Hvordan er indholdet i novellen formidlet?
  • Overvej, hvorfor novellen hedder Gudrun. Hvilken rolle har hun i novellen?

  Der indgår nogle motiver i novellen, der får særlig betydning: tyren, hunden, de messinglegerede kugler.

  • Hvordan skal de tolkes? Hvad er ’tyren’ for et væsen?

  Novellen kredser om Rune, Gudrun og Ole, som fortællerens synsvinkel er bundet til. Undersøg, hvordan Ole sanser og oplever sin omverden. Find eksempler herpå.

  • Hvad betyder denne formidlingsform for læserens oplevelse og opfattelse af stoffet?
  • Hvordan kommer hans sansninger sprogligt til udtryk?

  Forfølg temaet om ’person og ejendom’.

  • Hvordan kommer det til udtryk? Hvad med ’kærligheden’?
  • Hvem har dræbt Rune? Hvorfor skulle han dø?
  • Undersøg, hvordan trekantsdramaet i novellen afspejler trekantsdramaet i sagaen.

  Temalæsning

  Novellen Gudrun kan indgå i temaet Døden skal have en årsag.

  Døden kommer helt af sig selv. Kroppen degenerer og går i stå. Men døden kan også komme før tiden. Hævn, jalousi og mistro kan forårsage drab og tidlig død. I sagaerne dør mange. Det undersøger flere af de litterære bidrag nærmere.

  Christian Dorph: Gunnars drøm
  Gerdur Kristný: Hjorts død
  Christine Roj: Filtengel
  Harald Voetmann: Nyfældet dødning
  Charlotte Weitze: Gudrun