Gunnars Holm (Gunnarshólmi). Foto: Einar Guðsteinsson

Saga

De islandske sagaer er Nordens største bidrag til den litterære verdensarv. Gennem deres knappe prosastil og lange episke linjer giver de os indblik i den islandske middelalders forestilling om, hvordan Island og senere Grønland blev befolket af mænd og kvinder fra de andre nordiske lande og de britiske øer under den såkaldte landnamstid mellem år 870 og 930 . Mange islændingesagaerne er slægtssagaer, nogle følger flere slægter i et særligt geografisk område, mens atter andre fokuserer på en enkelt person. 

Her kan du finde