Njals saga, kap. 19. Kálfalækur-bogen. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík, AM 133 fol., 14r. Foto: Handrit.org.

Essayet

’Essay’ er fransk for ’forsøg’, ’at forsøge noget’. Essayet er en særlig genre mellem den faglige artikel og den litterære tekst, hvor forfatteren forsøgsvis gengiver en oplevelse eller en tanke. Ofte er det den konkrete oplevelse, der giver anledning til refleksioner af mere generel karakter.

Litterære genrer

En genre er en gruppering af tekster, der har en række fællestræk af udtryksmæssig (sprog), formmæssig (fortælling) og kommunikationsmæssig (relation til læseren) art. Især inden for litterære teksttyper anvendes betegnelsen ’genre’.
Genren er en dynamisk ramme for forfatterens kunstneriske udfoldelse og læserens tilegnelse af teksten.
De litterære hovedgenrer er epik, lyrik og dramatik. Herudover betragtes essayet også som en litterær genre, da det ofte har en kunstnerisk udformning. 

I essayet er det tydeligt, at forfatteren ’taler med’ sin læser. Argumenter lægges frem, oplevelser deles og hensigten er, at læseren på den måde inddrages og ’tænker med’.

Den sproglige udformning bliver derved afgørende. Essayet er skrevet i et personligt sprog uden brug af fagtermer eller akademiske vendinger.

Eksempel

Kvinderne i Egils saga reflekterer Kristin Marja Baldursdóttir over kvindernes betydning i den meget maskuline Egils saga. De har større betydning, hævder forfatteren, end man normalt tillægger dem, og det trækker hun frem gennem sin personlige læsning af sagaen.

Greb om essay

Et essay skal læses med forstand og følelse. Med sans for dens tanker og dens kunstneriske udformning.

I analysen af et essay vil det være oplagt at være fokuseret på følgende:

  • Hvad er det overordnede emne, og hvilke synspunkter fremlægger essayet herom?
  • Hvordan understøtter forfatteren synspunkterne – fx gennem deling af oplevelser, argumenter eller gennem appeller til læserens følelser? Med andre ord: Hvilke retoriske virkemidler anvendes der: etos, logos eller patos?
  • Hvordan er den sproglige udformning? På hvilke måder inddrages læseren – fx gennem personlige henvendelser, sproglige billeder eller sammenligninger med andet?

Essays på sagatid.dk

Kristin Marja Baldursdóttir: Kvinderne i Egils saga  
Ivars Silis: Ejnar holder ord

Skrevet af Henrik Poulsen