Gulating (Gulatinget). Foto: Mats Johannesen

Philip Hansen: Holmgang

Relaterede antologitekster
Relaterede sagatekster

Holmgang er en novelle, der er skrevet med udgangspunkt i Egils saga kapitel 66.

Egil er i Norge for at inddrive en arv på vegne af sin hustru Asgerd, som han mener uretmæssigt er faldet i hænderne på Ønund. Han opsøger Ønunds bror Atle og udfordrer ham til holmgang.

Egils saga kapitel 66

Hør introduktionen til Egils saga.

Læs kapitlet igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

Beskriv holmgangen mellem Egil og Atle.

 • Hvordan kommer den i gang?
 • Karakteriser Egil gennem den måde, han kæmper på.
 • Hvilke konsekvenser trækker Egil af sin sejr?
 • På hvilke måder repræsenter holmgangen en gammel, før-kristen tradition?

Find genretræk fra skjaldedigtningen i det løsvers, som Egil fremsiger.

Philip Hansen: Holmgang

Læs novellen igennem.

 • Genfortæl indholdet for hinanden.
 • Gør rede for, hvordan novellen er fortalt.

Den dramatiske holmgang i sagateksten kan vi ikke genfinde i novellen. Imidlertid henviser novellens titel hertil.

 • Overvej, hvilken form for holmgang, der er tale om i novellen, herunder hvem der går holmgang mod hinanden.

Beskriv det miljø, som Emil arbejder i.

 • Hvilke persontyper er der tale om? Hvorledes afspejles deres indre værdier i deres ydre fremtoning.
 • Karakteriser Ulf nærmere – gennem adfærd, sprogbrug og reaktionsmønstre.
 • Overvej, hvad der kan være årsagen til, at Emil vælger at kvitte sit job.

Træk paralleller mellem sagateksten og novellen.

 • Både Egil og Emil afviger fra den gældende norm. Hvad er deres bevæggrunde hertil, og hvordan løser de problemet?

Temalæsning

Novellen Holmgang kan indgå i et tema om Mand i klemme

Sagaerne skildrer stærke og enerådige mænd. Temperamentet slår gnister. Mandsrollen udfordres og forsvares. Flere af de litterære tekster belyser reaktionsmønstrene.

Philip Hansen: Holmgang
Hallgrímur Helgason: Kapitel 66
Louis Jensen: Rasstrup og Ringe
Johannesen & Meyer: Egils brevkasse
Gunnar Staalesen: Banesår