Fjeld ved Herjolfsnæs (Ikigaat). Foto: Ivars Silis
Fjeld ved Herjolfsnæs (Ikigaat). Foto: Ivars Silis

Inger Bråtveit: Vardlokur

Relaterede antologitekster
Relaterede sagatekster

Vardlokur er et digt, der er skrevet med udgangspunkt i Erik den Rødes saga, kapitel 4.

Hungersnød har ramt bygden i Sydgrønland, og nordboerne lider. Torkel på Herhjolfsnæs har indkaldt en spåkvinde, der ved heksekunst, den såkaldte sejd, vil kunne forudsige fremtiden. Hun har dog brug for hjælp af en kvinde i bygden.

Sejden var en religiøs proces i den nordiske hedenskab. Ved at øve sejd kunne udøveren se, hvad fremtiden ville bringe eller ramme folk med ulykke. Udøveren blev tilsyneladende bragt i en særlig trance gennem særlige kvad, som nogle kvinder fremsagde. Sejdkunsten var med andre ord knyttet til det kvindelige, selvom mænd også kunne udføre sejd.

Erik den Rødes saga kapitel 4

Hør introduktion til Erik den Rødes saga.

Læs kapitlet igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

 • Karakteriser Torbjørg spåkvinde. Hvordan er hun klædt, og hvordan tager man imod hende
 • Karakteriser Gudrid. Hvilke evner har hun, og på hvilken måde ofrer hun sig for fællesskabet?

Undersøg kapitlets tema om tro og overtro.

 • Hvorfor holder Torbjørn sig væk, mens sejden udøves?
 • Hvad er sagaens holdning til den kristne Gudrids assistance til Torbjørg?

Inger Bråtveit: Vardlokur

Vardlokur – eller på dansk Vordlukkerne – er navnet på den sejd, som Torbjørg skal udøve. Vordlukkerne (Varðlokur) betyder måske ‘Værnegærdet’ eller ‘Skæbneringen’. Vord (varð-) betyder enten ‘værne’, ‘omgærde’ eller ‘vorde’ (blive).

At læse Vardlokur er at begive sig ind i et fascinerende univers, hvor ikke alle elementer umiddelbart lader sig forklare. Digtet er stærkt associativt, hvilket også fremgår af dets typografiske opsætning.


Læs digtet – gerne langsomt og højt.

Hjælp hinanden med at oversætte alle verslinjer til dansk.

 • Beskriv kort, hvad digtet handler om.
 • Hvad er jeres umiddelbare indtryk? Karakteriser det med 3-4 ord.

Beskriv digtets opbygning og typografiske opsætning.

 • Find begrundelser for den typografiske opsætning.
 • Undersøg hvad de enkelte afsnit skildrer. Giv dem overskrifter, der svarer til indholdet.

Digtet er et sammenhængende og kompliceret metaforisk udtryk. Det blander naturskildringer, nedbrydningsprocesser, naturreligiøse og kristne forestillinger med mere.

 • Undersøg skildringerne af de skiftende årstider. Hvad sker der i naturen?
 • Undersøg de levende væseners tilstedeværelse i digtet: fosteret, kvinden, hestene. Hvornår optræder de i digtet og i hvilke sammenhænge?
 • Undersøg den metaforiske sammenhæng mellem brud og natur. Planten ’brudeslør’ kan være forbindelsesleddet. Hvem er bruden, og hvem bliver gift, forenet?
 • Find metaforiske sammenbindinger mellem andre elementer.

Undersøg digtets slutning, hvor sejdkvinden i sin brudekjole er blevet bundet.

 • Hvordan skildres sejden? Hvilken kraft bringer hende ind i den overnaturlige verden?

Sammenfat jeres iagttagelser og tanker i digtet og tag stilling til, hvordan det er inspireret af begivenheden i Erik den Rødes saga kapitel 4.

Temalæsning 1

Digtet Vardlokur kan indgå i et tema om Kvinde, køn og identitet

Sagaerne skildrer stærke og enerådige mænd. Man kan nogle gange spørge, hvor kvinderne blev af? Det undersøger en række litterære tekster. Et af svarene er, at kvinde og køn ikke nødvendigvis hænger sammen.

Kristin Marja Baldursdóttir: Kvinderne i Egils saga
Nanna Kathrine Brejnegaard: Kvinder skal overleve kvinder
Inger Bråtveit: Vardlokur
Inger Edelfeldt: Förr i tiden i ruinen
Nina Kreutzmann Jørgensen: Ti kortprosastykker
Gerdur Kristný: Tre sagadigte
Dy Plambeck: Skilsmisseskjorten


Temalæsning 2

Digtet Vardlokukur kan også indgå i temaet Den altomfattende natur

Naturen sætter rammen for de dramatiske handlinger. Fjeldene, havet, dale og bakker er den topografi, som personerne forstår sig selv i. Det er deres råderum - og deres begrænsning. Fortællingernes grænse. Nogle af de litterære bidrag fokuserer på nærkontakten mellem menneske og natur.

Kristian Olsen aaju: I Thjodhildes øjne
Inger Bråtveit: Vardlokur
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Himmelland
Sørine Steenholdt: Independence