Altinget, Tingvoldene (Þingvellir). Foto: Einar Guðsteinsson

Elisabet Nemert: Sagornas ö

Relaterede antologitekster
Relaterede artikler

Sagornas ö er en novelle om et ungt svensk par, der ankommer til Island. De skal feriere nord for Reykjavik. Under opholdet rykker de gamle sagafortællinger og –karakterer helt ind i deres samliv. Novellen inddrager stof fra Laksdølernes saga kapitel 14-15 og Egils saga kapitel 83-85.

Torolf er blevet snydt af Hal efter en fiskefangst, og han har derfor hugget hovedet af ham. Nu søger han beskyttelse hos sine fjerne slægtning Vigdis i Laksådalen (Laksdølernes saga kapitel 14-15).

Egils saga 83-85 optræder den aldrende Egil Skalle-Grimssøn som domsmand i en tvist mellem sin søn Torsten og Torstens nabo Stenar. Egil afgør sagen til sin søns fordel.   

Laksdølernes saga kapitel 14-15

Hør introduktion til Laksdølernes saga.

Læs kapitlerne igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

  • Undersøg konfliktens udvikling: Hvad får Torolf til at dræbe? Hvorfor tager Vigdis imod ham?
  • Diskuter de æresbegreber, der praktiseres gennem personernes handlinger.

Egils saga, kapitel 83-85

Hør introduktion til Egils saga.

Læs kapitlerne igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

  • Undersøg konflikten mellem Torsten og Stenar. Hvad er årsagen? Hvordan udvikler den sig?
  • Beskriv Egils rolle i konflikten. Hvordan præsenteres han? Hvordan afgør han tvisten mellem hans søn og Stenar?

Elisabet Nemert: Sagornas ö

Læs teksten igennem og beskriv kort, hvad den handler om.


Det svenske par Emilia og Linus oplever under deres ferie tilstedeværelsen af den islandske fortid.

  • Undersøg, hvorvidt Emilia og Linus oplever og reagerer forskelligt på tegnene fra fortiden.
  • Overvej, hvorfor Harald undervejs ændrer holdning til især Emilia.

Motiver i landskabet får mytologisk betydning – klipperne, lavastenene, ravnene, tingstedet. Det sker gennem personernes oplevelser.

  • Undersøg med udgangspunkt i dette, hvordan novellen tematiserer turistens oplevelser af et sted.

To tidsaldre er til stede i novellen. Sagaernes tid i 900-tallet og nutidens. Det fortidige bliver nærværende i det nutidige.

  • I hvilke situationer og tilstande oplever Linea fortiden?
  • Hvordan skildres forholdet mellem fortid og nutid?

Temalæsning

Novellen Sagornas ö kan indgå i et tema om  Overgange: historie, kultur og tro.

Sagaerne er skrevet i en overgangstid, og de skildrer selv overgangstider og nye samfund. Fra hedenskab til kristendom. Fra Norge til Island, fra Island til Grønland. Hvad skaber et samfund? Hvilke kulturer bevares og fornyes? Det undersøger flere af de litterære tekster.

Elisabet Nemert: Sagornas ö
Ivars Silis: Ejnar holder ord
Sørine Steenholdt: Independence 2.0, Boomerang