Hjordeholt (Hjarðarholt) med blik mod Høskuldsted (Höskuldsstaðir). Foto: Einar Guðsteinsson

Dy Plambeck: Skilsmisseskjorten

Relaterede antologitekster
Relaterede artikler

Skilsmisseskjorten er en novelle, der er skrevet med udgangspunkt i Laksdølernes saga kapitel 34-35. Herudover inddrager novellen et tema fra kapitel 42-43.

I sagauddragene lykkes det Gudrun efter råd fra Tord at fremtvinge en skilsmisse fra sin mand Torvald, da hun syer en 'skilsmisseskjorte' til ham. Derefter bliver Tord på lignende vis skilt fra sin hustru Ød, hvorefter Gudrun og Tord kan gifte sig. Tord bliver dog senere dræbt.

Gudrun, der nu er enke efter Tord, er forelsket i Kjartan, søn af Olav. Kjartan er sammen med sin fætter og fosterbror Bolle rejst til Norge for at tjene i kongens hird. Nu er Bolle vendt tilbage og fortæller, at Kjartan er blevet i Norge og kommet på meget fortrolig fod med kongens søster Ingebjørg. Bolle frier herefter hos Usviver til hans datter Gudrun, der presses til at acceptere ægteskab.

Kønnet er i spil i både sagafortællingen og i Skilsmisseskjorten. Gudrun lader Torvald blotte sine brystvorter, og Ød klæder sig som en mand i sagaen. I novellen er Gudrun forelsket i pigen Lucie og gifter sig med søsteren Louisa. Her er Lucie og Louisa søskende som ligesom fætrene Bolle og Kjartan vokser op sammen i sagaen.

Laksdølernes saga

Hør introduktion til Laksdølernes saga:
Læs kapitlerne 34-35 og 42-43 igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

 • Find et fællestema for de to sagauddrag.


Gudrun er gennemgående i alle kapitlerne.

 • Beskriv hendes karakter med udgangspunkt i denne replik fra kapitel 34, efter at hendes mand Torvald har givet hende en lussing på grund af hendes plageri: ”Nu gav du mig noget, som vi kvinder synes, det er meget vigtigt at have, hvis vi skal være gjort rigtig fint i stand, og det er en god ansigtskulør. Og så fik du vænnet mig af med at plage dig.”

I de fire kapitler bliver vi præsenteret for tre af Gudruns ægtemænd – Torvald, Tord og Bolle.

 • Beskriv deres karakterer igennem de handlinger, de udfører. Overvej, hvad Gudrun ser i dem.

Det overordnede tema er ’kvinde, køn og identitet’.

 • Hvordan kommer det til udtryk i kapitel 34-35?
 • Gør kort rede for trekantsdramaet mellem Gudrun, Kjartan og Bolle i kapitel 42-43.
 • Find eksempler på sagastil, dvs. måden at fortælle det dramatiske stof på.

Dy Plambeck: Skilsmisseskjorten

Læs novellen igennem og genfortæl indholdet for hinanden.

 • Hvad er der sket? Hvad sker der? Lav evt. en tidslinje over begivenhederne.

 • Hvad er jeres umiddelbare oplevelse af teksten: Nævn tre stikord.

I sagateksten formidles indholdet af en objektiv, scenisk fortæller, der gengiver handlinger og replikker. Novellen er en jeg-fortælling.

 • Beskriv, hvordan fortælleren vurderer sin veninde Gudrun. Overvej, hvilke nye vinkler Dy Plambeck får til stoffet ved at vinkle det gennem en jeg-fortæller.
 • Hvad ville Gudrun måske fortælle, hvis det var hende, der var fortælleren.

Undersøg forholdet mellem Gudrun, Lucie og Louisa nærmere.

 • Hvad er der på spil mellem dem? Hvorfor har Lucie overtaget skilsmisseskjorten fra Torvald.

Forfølg temaet om ’køn, kærlighed og magt’.

 • Hvordan omformer novellen det i forhold til sagaen.
 • Undersøg, hvordan trekantsdramaet i novellen afspejler trekantsdramaet i sagaen.

Temalæsning

Novellen Skilsmisseskjorten kan indgå i et tema om Kvinde, køn og identitet.

Sagaerne skildrer stærke og enerådige mænd. Man kan nogle gange spørge, hvor kvinderne blev af? Det undersøger en række litterære tekster. Et af svarene er, at kvinde og køn ikke nødvendigvis hænger sammen.

Kristin Marja Baldursdóttir: Kvinderne i Egils saga
Nanna Kathrine Brejnegaard: Kvinder skal overleve kvinder
Inger Bråtveit: Vardlokur
Inger Edelfeldt: Förr i tiden i ruinen
Nina Kreutzmann Jørgensen: Ti kortprosastykker
Gerdur Kristný: Tre sagadigte
Dy Plambeck: Skilsmisseskjorten