Kamsnæs (Kambsnes). Foto: Einar Guðsteinsson

Louis Jensen: Krimi og Rasstrup & Ringe

Relaterede antologitekster
Relaterede sagatekster

Krimi og Rasstrup & Ringe er to ”firkantede” fortællinger, som er så karakteristisk for Louis Jensens fabulerende forfatterskab. Begge fortællinger tager udgangspunkt i Njals saga kapitel 11-12.

Torvald er blevet gift med den smukke, men intrigante Halgerd. Det er fra starten en mesalliance. Halgerd kræver mere end Torvald kan overkomme, og han smækker hende en lussing i affekt. Tjostolf, hendes forsterfar, inddrages, og han lover hende, at Torvald skal betale for sin ugerning. Han dræber Torvald og beder derefter Halgerd om beskyttelse.

Deres fædre Høskuld og Usviver beklager hændelserne, som de havde frygtet, og indgår forlig.

Njals saga kapitel 11-12

Hør introduktion til Njals saga.

Læs kapitlerne igennem og genfortæl indholdet for hinanden.


Kapitel 11

 • Beskriv hvordan ægteskabet mellem Halgerd og Torvald kommer i stand. Inddrag fædrenes roller.
 • Beskriv ægteskabet mellem dem. Hvilke forventninger har de til hinanden.
 • Karakteriser Halgerd som intrigemager.

Kapitel 12

 • Karakteriser måden Torvald og Tjostolf kæmper mod hinanden.
 • Beskriv sagastilen med udgangspunkt i den måde, Tjostolf meddeler Halgerd, at Torvald er død.
 • Gør rede for de retsprincipper, der ligger bag forliget mellem Høskuld og Usviver.

Louis Jensen: Krimi og Rasstrup & Ringe

De to firkantede fortællinger handler om kriminalitet, men de gør det på hver deres måde. Den første med en kategorisk indre synsvinkel, fortalt i 3. person, den anden med en lige så kategorisk ydre synsvinkel


Læs Krimi - måske et par gange.

 • Hvad er jeres umiddelbare oplevelse af teksten: Nævn tre stikord.
 • Prøv at rekonstruere, hvad der – muligvis – er sket.
 • Gør rede for, hvordan tekstens form stemmer overens med dens fortæller.

Der indgår nogle motiver i teksten, der er betydningsbærende, men som ikke umiddelbart lader sig forklare.

 • Undersøg, hvad den gule hund, skoven, den røde hest af hest, betrækket i bilen har med manden at gøre.

Der har fundet en forbrydelse sted.

 • Er det manden der har dræbt kvinden?
 • Kender han i så fald motivet?

Overfør jeres analyser fra Krimi til Njals saga, kapitel 11-12.

 • Kaster teksten er ny synsvinkel på sagaen?

Læs Rasstrup & Ringe.

 • Genfortæl handlingen for hinanden.
 • Hvad er jeres umiddelbare oplevelse af teksten: Nævn tre stikord.

Gør rede for, hvordan handlingen bliver fortalt.

 • Sammenlign med fortællemåden i Krimi.
 • Som i en saga er stoffet båret af udvendig handling. Find eksempler på sagastilen i teksten.
 • Karakteriser fortællerens sprog. Er der formuleringer, som er bemærkelsesværdige?

Undersøg tekstens motiver og temaer.

 • Beskriv konflikten mellem Ringe og Rasstrup. Hvad driver konflikten fremad? Hvem har ansvar for de drab, der finder sted – ifølge fortælleren?
 • Overvej, hvad der er tekstens overordnede tema.

Sammenlign skyld og ansvar i Krimi med Rasstrup & Ringe.

 • Inddrag Njals saga kapitel 11-12 i sammenligningen. På hvilke måder bearbejder Louis Jensens tekster stoffet i sagaen?

Temalæsning 1

Novellen Krimi kan indgå i et tema om Den kriminalistiske fortælling.

En krimi er en fortælling om en forbrydelse, der fremstår som en gåde. Der er mange forbrydelser i sagaerne, og nogle af de litterære bidrag omformer dem til krimier, hvor læseren i den grad holdes hen. Krimien lægger spor ud, for først til sidst at afdække baggrunden for forbrydelsen.

Louis Jensen: Krimi
Christine Roj: Filtengel
Gunnar Staalesen: BanesårTemalæsning 2

Novellen Rasstrup og Ringe kan indgå i et tema om Mand i klemme.

Sagaerne skildrer stærke og enerådige mænd. Temperamentet slår gnister. Mandsrollen udfordres og forsvares. Flere af de litterære tekster belyser reaktionsmønstrene.

Philip Hansen: Holmgang
Hallgrímur Helgason: Kapitel 66
Louis Jensen: Rasstrup og Ringe
Johannesen & Meyer: Egils brevkasse
Gunnar Staalesen: Banesår