Borg (Borg). Foto: Einar Guðsteinsson

Rikke Stokholm Johannesen og Mette Sterler Meyer: Egils brevkasse

Relaterede sagatekster

Egils brevkasse er en tekst, der befinder sig uden for de traditionelle litterære genrer og teksttyper. Den er udformet inden for rammerne af den faktuelle gene, som i ugeblade og livsstilsmagasiner kaldes for brevkassen.

Alligevel skal vi betragte Egils brevkasse som en litterær tekst, fordi den trækker genren ind i et fiktiv og fantasiskabende univers. Den digter videre på karakteren Egil Skalle-Grimssøn ud fra de mange beskrivelser af hans adfærd og tankegang, som Egils saga er så rig på. På den måde leger den med læserens forståelse og kendskab til genrerne og sagauniverset.

Hvis der skal peges på ét kapitel fra sagaen, der tegner Egil, kunne det være kapitel 40. Kapitlet skildrer Egil som ung (12 år gammel) og hans vilde temperament. Under boldleg kommer han i slagsmål med en anden, som han dræber, hvorefter der opstår strid mellem slægterne.

Egils saga kapitel 40

Hør introduktionen til Egils saga.

Læs kapitlet igennem og genfortæl indholdet for hinanden. 

  • Lav en karakteristik af Egil. Beskriv hans reaktionsmønstre og sammenlign dem med hans far Skalle-Grims.

Rikke Stokholm Johannesen og Mette Sterler Meyer: Egils brevkasse

Læs alle indlæg og svar i brevkassen igennem.

  • Hvad er jeres umiddelbare oplevelse af teksten: Nævn tre stikord.

Spørgsmål og svar

I en brevkasse stiller læseren spørgsmål, der kan have interesse for flere, og redaktøren svarer uden fra personlige holdninger. Det sker også i Egils brevkasse.


Lav et katalog over typer af spørgsmål, som spørgerne stiller.

  • Hvad drejer spørgsmålene sig typisk om?
  • Hvordan vil I karakterisere Egils svar?

Vælg et par spørgsmål/svar ud og undersøg dem nærmere.

  • Gør rede for forholdet mellem spørger og svarer.
  • Vurder værdien af de svar, som redaktøren giver.
  • Gør rede for det samfundssyn og syn på mand/kvinde, som spørgsmålene udtrykker.

Adaptation og remediering

  • Find eksempler fra Egils saga kapitel 40 – eller fra andre kapitler – der danner grundlag for redaktørens svar.
  • Overvej hvilke former for adaptation, der er tale om i Egils brevkasse.
  • Overvej begrebet litterær humor, der evt. tilføres Egils brevkassegennem remediering af brevkassegenren i en litterær sammenhæng.

Temalæsning

Egils brevkasse kan indgå i et tema om Mand i klemme

Sagaerne skildrer stærke og enerådige mænd. Temperamentet slår gnister. Mandsrollen udfordres og forsvares. Flere af de litterære tekster belyser reaktionsmønstrene.

Philip Hansen: Holmgang
Hallgrímur Helgason: Kapitel 66
Louis Jensen: Rasstrup og Ringe
Johannesen & Meyer: Egils brevkasse
Gunnar Staalesen: Banesår