Njals saga, kap. 19. Kálfalækur-bogen. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík, AM 133 fol., 14r. Foto: Handrit.org.

Adaption og remediering

Islændingesagaerne findes ofte i flere versioner. De var håndskrevne og derfor afhængig af sagaskriverens indstilling til materialet og evne. Ofte lagde han noget til eller trak noget fra. Nogle gange dukker der stof op fra andre sagaer, og nogle sagaer rummer stof fra nogle af de europæiske middelalderfortællinger.

Originalitet og ophavsret er derfor flydende i islændingesagaerne. Forfatterne er anonyme. Sagaerne er sammensatte af mange forskellige elementer i et patchwork, som man kan skille ad (det overlader vi til forskningen) eller tage som udtryk for en åben tekst, der hele tiden er foranderlig.

Adaption er fagudtryk for en tekst, der omformes for at tilpasse den nye tider og nye læsere. En adaptation kan:

  • Forenkle stoffet, fx ved at udlade sidehistorier, slægtsoptegnelser mv.
  • Fortætte stoffet, fx ved at koncentrere sig om særlige dele
  • Forvandle stoffet, fx ved at flytte det over i en fantasy-verden
  • Fortolke stoffet, fx ved at lægge andre vinkler ind, der giver læseren mulighed for at opleve og forstå på nye måder

Mediekulturer

Et samfunds kommunikation finder sted gennem medierne. Det ældste medie er det orale medie, den mundtlige kommunikation. Det suppleres med det håndskrevne medie (fra ca. år 800, der kom til Norden med kristendommens indførelse og skabte en 'flydende' tekstkultur), siden (fra ca. 1450, der skabte en 'fast' tekstkultur med ophavsret), elektroniske medier tv og radio (fra ca. 1920, der omfattede øjets og ørets 'læsning') og digitale medier (fra ca. år 2000, der omfatter alle tidligere mediekulturer).

Et medie er en kommunikationskanal. Det skaber en særlig social orden og formidler indhold i bestemte modaliteter (tale, skrift, billeder, lyd, film). Det danner grundlag for mediekulturen.

Remediering er fagudtryk for en tekst, der flyttes fra en genre til en anden, eller fra et medie til et andet. Den nye genre eller det nye medie kan give mulighed for nye måder at fremlægge stoffet på. En remediering kan være:

  • Direkte remediering – her overføres indholdet uden ændringer, fx indholdet fra en lp, der overføres på en cd eller en streamingstjeneste.
  • Remediering som reform– her omformes indholdet i overensstemmelse med de muligheder, som det nye medie rummer, fx saga der overføres til en brevkasse-tekst eller en film, der overføres til et teaterstykke.

Alle de litterære bidrag på sagatid.dk/Antologi adapterer og remedierer sagauddragene.

Skrevet af Henrik Poulsen​​​​​​